Thị trường Hàn Quốc toàn cầu

OWN8PM chọn
Những sản phẩm phổ biến nhất của
Hàn Quốc!

OWN8PM làm cho việc mua bán và bán các sản phẩm Hàn Quốc trở nên đơn giản.

Beauty Tip · Comparison · Survey

OWN8PM đảm bảo chất lượng
trên tất cả các sản phẩm hiện có.

Cung cấp kinh nghiệm mua sắm tốt hơn thông qua phân tích sản phẩm.

Chúng tôi trân trọng môi trường tự nhiên.

OWN8PM Thành viên tự hào của
1% for the Planet
từ ngày 8 tháng 8 năm 2021.

1% for the Planet là một liên minh doanh nghiệp hiểu được sự cần thiết của việc bảo vệ
môi trường tự nhiên. Là một nhóm các công ty quyên góp 1% doanh thu hàng năm cho
các tổ chức môi trường, hơn 1.000 công ty từ khắp nơi trên thế giới
tham gia giúp đỡ hơn 3.000 tổ chức môi trường.

OWN8PM

Địa điểm văn phòng